Therapie

Therapie kan je helpen wanneer je er zelf niet meer uit komt. Daar, waar je geen woorden kunt geven aan je gevoelens van angst, eenzaamheid, leegte, afwijzing, en dergelijke kun je door beeldend werken ontdekken hoe dit bij jou ligt. Ook helpt deze therapie bij gevoelens die kunnen opspelen bij een ernstige ziekte als kanker, n.a.v. een scheiding of verlies, negatief zelfbeeld, identiteitsproblemen, relaties en misbruik. Je kunt dan terecht komen in een negatieve spiraal. Dan is er een doorbraak nodig. Vaak kun je dit niet meer alleen of met je familieleden en/of vrienden. En heb je iemand nodig die buiten je netwerk staat. ‘Beeld van Kracht’ is een vorm van coaching en therapie die gericht is op het expressief uitdrukken van jezelf. Zowel het proces van beeldend werken als de ontdekkingen tijdens het werken kun je direct toepassen in je dagelijks handelen. ‘Beeld van Kracht’ is een vorm van hulpverlenen die laagdrempelig, daadkrachtig en effectief is. Daarnaast efficiënt omdat het de elementen van natuur & beweging heeft.

Individueel 

Bij individuele therapie ga je een eigen proces in. Voor zover mogelijk worden er concrete doelen opgesteld. Aan deze doelen gaan we werken d.m.v. beeldende therapie. Daarbij wordt gebruik gemaakt van verschillende materialen zoals: acrylverf, vloeipapier, houtskool, potlood en vetkrijt. Maar er zijn ook natuurlijke materialen mogelijk zoals: jute, gips, zand, glas, touw, takken enz. Deze therapie biedt ook hulp wanneer je onderstaande termen maar niet ervaart, hoe eenvoudig dit ook klinkt:- vrijheid- vrede- volheid/intensiteit.

Man-Vrouw relatie                                                                                                                                                                                                       

Bij man-vrouw relatie behandelen we de patronen, de beweging die jullie maken, welke behoeften er zijn en hoe deze gecommuniceerd worden. Daarnaast wanneer er verlies is, hoe deze te verwerken, aandacht te geven voor rouwen en hoe opnieuw vertrouwen te winnen in elkaar. Zowel ruimte voor gezamenlijkheid als eventueel vanuit individueel om weer de relatie te kunnen op bouwen.

Ouder-kind relatie                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Bij een ouder-kind relatie komt de nadruk op de interactie te liggen. Door beeldende communicatie wordt helder welke wijze van communiceren een ieder heeft. Vervolgens wordt inzichtelijk of men elkaar begrijpt, ingaat op de ander en waar miscommunicatie ontstaat. Dit wordt per persoon bekeken en er wordt geoefend hoe je duidelijker kunt zijn in het laten zien van behoeftes, grenzen en wensen. Soms kan een tijdelijk kort individueel traject nodig zijn om vervolgens weer samen verder te werken.

Scroll naar boven