Vergoeding

Deze vorm van hulpverlenen is een laagdrempelig, daadkrachtig en effectief.

Het is efficiënt omdat het de elementen van natuur & beweging in zich heeft waardoor lange trajecten met hoge kosten uitblijven. Hierdoor worden lange wachttijden voorkomen.

De FVB, de Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen is de overkoepelende beroepsvereniging voor creatieve therapeuten. Vaktherapie is de nieuwe verzamelnaam voor beeldende- , muziek- , drama- , dans- en psychomotorische therapie.

De FVB is een belangrijke aanduiding voor de verzekeraar als u voor vergoeding van beeldende therapie in aanmerking wilt komen.

Bij de GGZ instelling, jeugdzorg ed worden de kosten in sommige gevallen onder de basisverzekering vergoed, of vanuit pgb. Informeer bij uw zorgverzekeraar naar de mogelijkheden.

Als zelfstandige praktijk kunnen we nog geen persoonlijk contract afsluiten met zorgverzekeraars. Informeert u zelf bij uw zorgverzekeraar als u een aanvullende verzekering heeft hoeveel vergoeding u kunt krijgen voor alternatieve geneeswijze/alternatieve zorg; waar nu de Vaktherapie nog onder valt.

Naast het lid zijn van de FVB: Federatie Vaktherapeutische Beroepen  NVBT: Nederlandse Vereniging Beeldende Therapie ben ik ook bij de SKJ: Stichting Kwaliteitsregister Jeugd geregistreerd en sta bij de BiVT Samenwerkende EMDR therapeuten als Practitioner EMDR volwassenen.

Daarnaast houd ik mij aan de dossierplicht volgens de Algemene verordening gegevensbescherming en de verplichtingen als gevolg van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst, de Beroepscode van mijn beroepsvereniging, de Wet Kwaliteit en Klachten en de Richtlijnen voor de Vrijgevestigde Vaktherapeut. Tijdens de intake zal u hierover geïnformeerd worden.

logo
Scroll naar boven